วางระบบ RFID ที่โรงเรียนพรพิกุลพิทยา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยพิมพ์บัตร 2,000 ใบ เครื่องอ่าน RFID เครื่องแม่ 2จุด เครื่องลูก 7 จุด

Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

HOME        1              2             3              4              5              6              7              8              9             10              11              12              13              14              15              16         

                         17             18            19            20            21            22            23            24            25            26            27            28            29            30            31           32             33   

                    34            35            36            37            38