ลูกค้าบางส่วนที่ใช้ระบบ RFID ของบริษัท

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ใช้ระบบ RFID

และพิมพ์บัตร RFID จำนวน 5,000 ใบ ทั้งนี้ยังลงระบบ School Admin ของ Myhost เช่นกัน ซึ่่งบริษัทได้พิมพ์บัตรเรียบร้อย พร้อมส่งมองและติดตั้งก่อนเปิดเทอม ในเดือน พ.ค. 2556 นี้..

(ใช้ Package ที่ 1)

Myhost company limited copyright

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ลงระบบ RFID กับมายโฮสท์

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับส่งมอบรถจาก บ.ธนบุรี บัสบอดี้แล้ว และพร้อมที่จะดำเนินการใช้งานในเร็วๆ กับนักศึกษาและระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย

Myhost company limited copyright

โรงเรียนพรพิกุลพิทยา ลงระบบ RFID, School Admin อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ลงระบบ RFID จำนวนบัตร 3,000 ใบ พร้อมกันนี้ยังลงระบบ School Admin กับทางบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการออกแบบบัตรและพิมพ์ ซึ่งระบบพร้อมลงประมาณ ต้นเดือน พ.ค. 2556 ก่อนเปิดเทอม..

Myhost company limited copyright

บ.ธนบุรีบัสบอดี้ จำกัด ติดตั้งระบบ RFID บนรถบัส

โดยสารของนักเรียน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล โดยใช้บัตรแทนเงินสด ซึ่งขณะกำลังอยู่ระหว่าง การติดตั้งบนรถบัสของวิทยาลัยอยู่

       

                                  

Myhost company limited copyright

**โปรแกรมระบบบัตรศูนย์อาหาร พร้อมเครื่องอ่านบัตร **
ใช้บัตรแทนเงินสด แทนคูปองเงินสด แทนชิป
ผ่านระบบ RFID หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่ต้องเดินสายLan ไม่ต้องใช้ Server
.................................................................................

คุณสมบัติ ของโปรแกรมศูนย์อาหาร พร้อมเครื่องอ่านบัตรศูนย์อาหาร และบัตร RFID
  Quick RFID เป็นระบบที่ผลิตออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และต้องการความสะดวกสบาย ทันสมัย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งระบบ RFID เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน แต่ยังใช้กันยังไม่แพร่หลายในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพูดได้ว่ายังไม่รู้จักระบบนี้ดีเท่ากับ ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ ประเทศเหล่านีี้ได้นำระบบ RFID มาใช้กับการจัดการขนส่ง การเก็บข้อมูลรถผ่านระบบ RFID การชำระเงินบนทางด่วน การติดตามสัตว์ป่าคุ้มครอง ระบบการตรวจสอบความปลอดภัย และอีกมากมาย แล้วแต่การนำมาประยุกต์ใช้ 

  คุณสมบัติเด่นของเครื่องอ่าน RFID
	-เป็นระบบ Microcontroller เขียนขึ้นในระบบภาษา C เจ้าแรกของเมืองไทย
	-เครื่อง Master RFID สามารถเติมเงิน-คืนเงิน สรุปยอดรายงานการขายประจำวัน 
	-เครื่อง Client RFID สามารถตัดเงินตามจุดร้านค้าต่างๆ สรุปยอดรายงานการขายต่อจุดเป็นรายวัน
	-ความสามารถในการอ่าน 1 ครั้งต่อ 4 วินาที รวดเร็วมาก
	-ส่งสัญญาณในระบบ Radio Conferrence
	-ระบบติดตั้งได้อิสระ ไม่ต้องต่อสายLan และไม่มีระบบ Server
	-เป็นระบบ Off Line ไม่ต้องกลัวระบบล่ม หรือเกิด Virus เพราะไม่ได้ Run บน Window
	-กรณีเครื่องอ่านมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะจุด ไม่เสียทั้งระบบ
	-สามารถแก้ซอฟแวร์ผ่านการ Up Firmware ได้ตลอดเวลา และสามารถใช้งานได้ทันที
	-เมนูการใช้งานภาษาไทย ใช้งานง่าย
	-สามารถติดตั้งไว้บนรถโดยสารประจำทางได้ โดยไม่จำกัดระยะทาง
	-เครื่องอ่านบัตรศูนย์อาหาร สามารถอ่านกับบัตรเฉพาะ Mifare 1K 13.56 MHz., Tag RFID Wristband, 2 In 1 Proximity Card ที่เป็นระบบของบริษัท
     เท่านั้น
	-ระบบบัตรศูนย์อาหารรองรับ ระบบศูนย์อาหารทุกประเภท, ระบบคุรุภัณฑ์, ระบบห้องสหกรณ์, ระบบรถโดยสาร โดยใช้บัตรเงินสดแทน การใช้ตั๋ว,     
     คูปอง, ชิฟ
	-ระบบสามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมขายหน้าร้าน POS พร้อมอุปกรณ์ POS สำหรับมินิมาร์ท สหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน วิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ ร้าน
     ค้าทั่วไปทุกประเภท ที่ต้องการคุมสต๊อก ฯลฯ
	
   คุณสมบัติของบัตรศูนย์อาหาร RFID
	-เป็นบัตร MiFare 1K
	-บัตรมีความคงทน มี ship อยู่ด้านใน คงทนกว่าบัตรแถบแม่เหล็ก
	-บัตรมีความทันสมัย ได้ใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สิงคโปร์
	-บัตรมีการเขียนระบบที่มีรหัสซ้อนหลายขั้นตอน ยากต่อการปลอมแปลง 
	-บัตรมีอายุการใช้งานนาน 50 ปี
	-บัตรเก็บข้อมูล และเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับระบบ แม้จุดแม่และจุดลูกอยู่ห่างกัน บัตรก็สามารถ
	อ่านข้อมูลในจุดนั้นได้
	-บัตรได้ผ่านการลงข้อมูลก่อนการนำไปใช้ในระบบ
	-บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียน บัตรพนักงาน ฯลฯ
	-สามารถนำบัตรไปใช้กับระบบ School Admin, ระบบการส่ง SMS ได้
	-บัตรสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด 
	-สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตร และแลกคืนเงินได้
	-สามารถนำไปชำระในระบบ Food Court, คุรุภัณฑ์ ได้
	-ความหนาของบัตรขนาด 0.70 MM
	-ระบบการพิมพ์แบบ OFF SET

ระบบบัตรศูนย์อาหาร ของบริษัทฯ สามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบโรงเรียนได้ดังนี้
    1.ใช้กับระบบโรงเรียน (School Admin ของ สพฐ.) สามารถตรวจสอบประวัติของนักเรียนได้ทั้งหมด ในทุกฝ่ายของโรงเรียน เช่น ฝ่ายปกครอง พยาบาล วิชาการ การเงิน เป็นต้น โดยใช้บัตร RFID 

    2.ใช้กับระบบศูนย์อาหารโรงเรียน โดยใช้บัตรแทนเงินสดในการซื้ออาหารในศูนย์อาหารของโรงเรียน

    3.ใช้กับระบบคุรุภัณฑ์ของโรงเรียน ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในร้านค้าสหกรณ์ มินิมาร์ทของโรงเรียน

    4.ใช้กับระบบรถโดยสารของโรงเรียน ที่รับส่งนักเรียนเป็นรายวัน โดยใช้บัตรแตะจุด RFID บนรถและตัดเงินทันที

    5.ใช้กับระบบส่ง SMS โดยบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อนักเรียนแตะบัตรเข้าโรงเรียน ระบบจะส่ง SMS ไปยังผู้ปกครอง และฝ่ายปกครอง ทันที ทุกวัน โดยทางครูและผู้ปกครองสามารถรู้ว่านักเรียนได้เข้าโรงเรียนแล้ว

    6.เป็นบัตรนักเรียนในตัว โดยมีรูป ชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน ในตัว

ทุกรายละเอียดมีการสรุปรายงานบัญชีการเคลื่อนไหวของเงินอย่างชัดเจน 
ระบบ SMS ทางโรงเรียนจะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ในแต่ละปีจำนวนมหาศาล

ระบบนี้เหมาะสำหรับ โรงเรียน โรงงาน มหาวิทยาลัย ระบบรัฐวิสาหกิจ องค์กรหน่วยงานราชการ ศูนย์อาหารเอกชน ระบบศูนย์อาหารเคลื่อนที่ งานอีเว้นต์
ที่ต้องการจัดเก็บรายได้ในศูนย์อาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายการตลาด : (0) 894 644 680  (0) 86 289 6539  (0) 873 975 278  ID Line : myhost2015 สอบถามรายละเอียดได้ทุกวัน

E-Mail :myhostsoftwarehouse@gmail.com  myhostofficer@gmail.com  ตาราง Support หลังการขายนอกเวลาทำการ

ฝ่ายบริการหลังการขาย Support / บริการหลังการขาย   093 - 569 123-8 , 093-6069338, 093-6067120, 093-6067453  ร้องเรียนบริการหลังการขาย 089-4644680 จันทร์-ศุกร์    บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.30 น.

เว็บไซต์บริษัท : www.quickcashregister.com  www.foodcourt.cc  www.hotelling.com  www.myhost.co.th  www.ระบบจัดการบริหารโรงแรม.com  www.ศุนย์อาหาร.com   www.facebook.com/myhostcompany         

เครื่องคิดเงิน กรุงเทพมหานคร

25/8-10 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

>Click แผนที่มายโฮสท์ กรุงเทพ<

เครื่องคิดเงิน หาดใหญ

228/43-44 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

>Click แผนที่มายโฮสท์ หาดใหญ่<

เครื่องคิดเงิน เชียงใหม่

43/2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

>Click แผนที่มายโฮสท์ เขียงใหม่<

Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

HOME        1              2             3              4              5              6              7              8              9             10              11              12              13              14              15              16              17